Werkingsmechanisme van lasertherapie

De wetenschappelijke term die vaak gebruikt voor de beschrijving van lasertherapie is photo-biostimulatie. 

Moleculair en cellulair niveaus 
laser-therapy3-large675743Het coherent, monochromatische licht van de laser veroorzaakt foto-biochemische reacties in de cellen. Fotonen worden geabsorbeerd door receptor lichtgevoelige moleculen – chromoforen – binnen de cellen. De chromoforen, endogene porfyrines, mitochondriale en membranale  cytochromes, hemoglobine en andere lichtgevoelige moleculen zijn verantwoordelijk voor photo-biostimulatie, omdat zij beschikken over de vermogen om het zichtbare rood en infrarood laser straling te absorberen.

Dit leidt tot een verhoogde productie van cellulaire biochemische energie – ATP (adenosine-triphosphotase), die initieert tot een normalisering van de celmorfologie, celfunctie, verhoogt de cellulaire stofwisseling en aantal positieve fysiologische reacties.
Positieve fysiologische reacties helpen en stimuleren het lichaam tot natuurlijke vermogen om te herstellen en zelf te genezen. Het resultaat is dat het natuurlijke en zelfherstellend vermogen van het lichaam zijn versnelt en verbetert en daardoor wordt de genezing bespoedigd.

Beschadigde cellen en weefsels reageren gemakkelijker dan gezonde cellen of weefsels tot energie transfers die plaatsvinden tussen fotonen en de receptore chromoforen, evenals diverse foto-acceptoren, zoals katalase, oxidase, cytochromes, endogene porfyrines, ets, die plaats vinden in de verschillende cellen en sub-cellulaire organellen. Zowel het cytochroom enzymen, oxydase en  stikstofoxide synthese zijn bijzonder reactief na de laser stimulatie.

Coherente licht stabiliseert de cellulaire en de mitochondriën membranen. Ca2+, Na+ en K+ concentraties over de mitochondriën membraan zijn positief beïnvloed. Dit gebeurt deels door de productie van reactieve zuurstof. Triplet zuurstof moleculen absorberen de energie van fotonen en daarna worden er singlet zuurstof moleculen geproducereed. Deze ontzettend actieve singlet zuurstof verbetert de opname van de moleculen Ca2+ in de mitochondria, wat de energieomzet vergoogt en positieve intracellulaire en tussencellulaire reacties activeert. ATP productie en synthese zijn aanzienlijk verbeterd, hetgeen bijdraagt tot cellulaire reparatie, reproductie en functionele vermogen. ATP versnellen DNA & RNA synthese, mitose en cel prolifiratie. De cellulaire cascade-effect in de aanwezigheid van lasertherapie heeft een significant effect op cellulair en weefsel functie.

De verhoging van de cellulaire stofwisseling, toename van ATP-vorming, DNA &RNA synthese, mitose en cel prolifiratie versnellen, stabilisatie van de cellulaire membranen, activatie van enzymen en ionentransport verbetering, activering van zuurstoftransport en de energieomzet verhoging in algemeen stimuleert en verbeterd de metabolische activiteit, wat het belangrijkste biologische resultaat op de cellulaire niveau is. 

lasermechan_1

Systeem- en lichaamsniveau. 

Versnelling van leukocytic activiteit resulteert in verbeterde verwijdering van niet-levensvatbare cellen en weefsel-componenten, waardoor de proces van reparatie- en regeneratie verbeterd. Laserlicht stimuleert de activiteit van neutrofielen, monocyten en lymfocyten, die leidt tot immuniteit verhoging. Laserlicht stimuleert ook de activiteit van fagocytes tijdens fagocytose, groeifactor secretie en collageen synthese. Endotheelcellen regeneratie versneld.
De aanzienlijke angiogenese verhoging bevordert revascularisatie met latere verbetering van de perfusie en oxygenatie. Vasodilatatie wordt gestimuleerd via histamine, stikstofoxide en serotonine verhoging. Vasodilatatie  verhoogt het transport van voedingsstoffen en zuurstof naar de beschadigde cellen en bevordert de reparatie en regeneratieproces.
Activering van fibroblast en keratinocyte proliferatie en vroege epithelialisatie versnelt wondgenezing, minimaliseert littekens en vermindert infectie kansen.
Verhogingen van de vasculaire endotheliale groeifactor en fibroblast groeifactor na laser bestraling zijn ook gemeld. Toegenomen aantallen myofibroblasten, myofibrillen, enz., evenals bot celproliferatie, klinisch zijn gedocumenteerd na lasertherapie. C-reactief proteine niveau in de bloed daald met name bij patiënten met reumatoïde artritis.

Laser bestraling heeft een effect op het terugdringen van interleukine 1 (IL-1) en andere pro-inflammatoire cytokines, dat is betrokken bij de pathogenese van reumatoïde artritis  en andere inflammatoire ziekten.  

Andere werkingsmechanisme van lasertherapie: 

1. activering van prostaglandinen synthese;
2. verhoging van serotonine syntese;
3. stijging van de beta-endorfinen;
4. bradykinin niveau daald;
5. verhoogde vrijkomen van acetylcholine;
6. verhoging van stikstofmonoxide productie;
7. geblokkeerde depolarizatie van C-fiber afferent zenuwen;
8. temperatuur modulatie.

Skip to toolbar